Tue. May 24th, 2022

Smärta, kol, is ett uns kyla drar in över min själ skuggor jagar mitt identitet, långsamt toner dunkar ur gråtfärdiga högtalare medan notstället visar vägen trevande, sprakande, sansat Dammigt ur / Dusty clock

ReBlogging ‘Dammigt ur / Dusty clock’ – Link Below

By Ant8dote, Incorporated.

Company Development, In, AI, 4.0.

Leave a Reply