Thu. May 26th, 2022

باوجود گذشت حدود ۳۵ سال از ساخت و نمایش فیلم «اجاره نشین‌ها» ساخته داریوش مهرجویی، این فیلم همچنان زمینه بحث و گفت‌وگو در سینمای ایران است.

«اجاره‌نشین‌ها»؛ تصویر یک جامعه در آینه‌ای چندوجهی

By Ant8dote, Incorporated.

Company Development, In, AI, 4.0.

Leave a Reply